TIETOSUOJASELOSTE / GDPR

RMV-Korut Oy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

RMV-Korut Oy

Y-tunnus: 0113460-9

osoite: Munkinmäentie 11

kotipaikka: Kirkkonummi

puhelin: 09 2981596

sähköposti: info@rmv-korut.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Renni, Valkeinen

osoite: Munkinmäentie 11

puhelin: 09 2981596

sähköposti: info@rmv-korut.fi


Henkilörekisterin nimi

RMV-Korut Oy:n henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääsääntöisenä tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavia tietoja: Nimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot kuten: Yrityksen nimi, Y-tunnus, sosiaalisen median osoitteet, henkilön käyttämän laitteen tiedot: päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti

seuraavin tavoin esim.:

- Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

- Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

- Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa

tapauksissa: Tietoja voidaan luovuttaa vain RMV-Korut Oy:n henkilökunnalle sekä yrityksen alihankkijoille, jotka vastaavat rekisterin tarkoituksen mukaisista tehtävistä. Verkkokaupassamme luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille,

Tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään RMV-Korut Oy:n lukituissa toimitiloissa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään RMV-Korut Oy:n käyttämissä tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. Lukot ovissa, palomuurit, virus-torjuntaohjelmat, salasanat laitteissa, ulkopuolisilla ei ole pääsyä laitteisiin.

Tietojen tarkastusoikeus, poistaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Tarkastus-/poistopyyntö käsitellään 4 viikon sisällä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Lisätarkastuspyynnöt maksavat 40€ + alv/kerta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa

yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tietosuojaselosteen muuttaminen Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.